Frågor och svar
Fråga: Varför syns inte den linje jag brukar använda i reseförslag?
Lokaltrafikens Reseplaneraren kan inte gissa sig till människornas benägenheter, utan den beräknar rutterna enbart på basis av tillgänglig information, dvs. enligt beräknade körtider och beräkningsparametrarna. Tjänsten syftar också till att erbjuda alternativ och nya möjligheter. Nyttan med Reseplaneraren är då att den möjliggör jämförelser. Du kan kontrollera om du eventuellt reser snabbare eller enklare enligt ruttförslagen.
Fråga: Varför hittar lokaltrafikens Reseplaneraren inte min hemadress?
Adressdatabasen i Reseplaneraren är än så länge inte riktigt heltäckande, och adressnummer kan saknas i synnerhet på mindre gator. Vi utreder möjligheterna att rätta till saken.
Fråga: Varför följer rutterna på kartan inte gatorna?
Lokaltrafikens Reseplaneraren gäller den del man färdas i ett trafikmedel från en hållplats till en annan, och det finns mycket få tillgängliga formpunkter mellan hållplatserna. Promenadetapperna beräknas enligt gatunätet kompletterat med promenadrutter, men än så länge ses även promenadetapper som raka streckade linjer på kartan. Den längd som beräknats för promenadetappen är dock det faktiska promenadavståndet, trots att fågelvägen visas på kartan.
Fråga: Det promenadavstånd som lokaltrafikens Reseplaneraren visar till den närmaste hållplatsen från mitt hem är alldeles för långt!
Promenaderna följer huvudsakligen gatunätet, som har kompletterats med promenadrutter som innefattar de egentliga trafiklederna för den lätta trafiken. Reseplaneraren känner inte till alla stigar och genvägar, och därför kan promenadavstånden delvis vara något längre än i verkligheten.
Fråga: Lokaltrafikens Reseplaneraren använder en alltför låg promenadhastighet. Kan hastigheten justeras?
I den avancerad sökningen kan du själv påverka vissa sökvillkor, bl.a. promenadhastigheten.
Fråga: Varför visar lokaltrafikens Reseplaneraren inte resans pris?
Inom kollektivtrafiksystemet används en stor mängd biljettslag och det är omöjligt att räkna upp dem för varje rutt i lokaltrafikens Reseplaneraren. Information om biljetterna finns på Matkahuolto:s webbsidor, under "Resetjänster".
Fråga: Lokaltrafikens Reseplaneraren rekommenderar förbindelser med omstigningar trots att en buss som går 20 minuter senare går raka vägen till destinationen. Varför visas inte det alternativet?
Förslagen i lokaltrafikens Reseplaneraren är bundna vid tidpunkten, och i det här fallet hade du uppgett önskad avgångstid. Om du bara behöver byta en gång kommer du självfallet fortare fram. Om du vill undvika omstigningar kan du välja ruttypen "Minimera byten" i den fokuserade sökningen.
Fråga: Jag önskar ta mig till innerstaden med kollektiva trafikmedel men jag känner inte adress. Hur hittar jag rutten dit?
Om du trots allt inte hittar din destination det enklaste sättet är att du använder kartsökningen om du vet ungefär var den aktuella platsen finns.
Fråga: Vad beskriver de olikfärgade linjerna på kartan?
I kartdelen i lokaltrafikens Reseplaneraren visualiseras rutterna med hjälp av linjer och hållplatserna med hjälp av rundlar. De etapper av resan som görs med olika trafikmedel åskådliggörs med olika färger: buss = mörkblå och promenad = blå streckad linje. Omstigningar mellan trafikmedel åskådliggörs med gula rundlar och resans början och slut med gula kvadrater. De symboler som visas i samband med ruttförslagen följer samma färgläggning.
Fråga: Hur ska jag veta var jag ska stiga av när jag reser till en främmande plats?
Under reseförslag finns länkarna "Skriv ut reseförslag" och "Visa närmare uppgifter och kartor". Genom dom kan du se alla hållplatser längs rutten. Om du skriver ut reseförslag med hållplatslistan och följer den lyckas du stiga av på rätt hållplats/station.