Bruksanvisning

Lokaltrafikens reseplanerare är Matkahuoltos resrådgivningstjänst för de som använder sig av kollektivtrafiken.

Observera också frågor och svar.

Allmänt om Reseplaneraren

Med hjälp av tjänsten kan du leta upp resförbindelser mellan de platser du matar in och använda dig av kollektivtrafiken. I tjänsten ingår lokaltrafikens bussar och promenadrutter till ditt förfogande och därför fungerar Lokaltrafikens reseplaneraren enligt från-dörr-till-dörr-principen, d.v.s. här ingår även promenadetapper från utgångsplatsen till den första hållplatsen och från den sista hållplatsen till den önskade destinationen och likaså eventuella promenadetapper i anslutning till byten.

Jämfört med traditionell resplanering med hjälp av papperstidtabeller och -kartor skiljer sig användningen av Lokaltrafikens reseplaneraren genom att användaren meddelar tidpunkten för resan och letar fram de lämpligaste förbindelserna för ifrågavarande tidpunkt. Alla sökresultat är alltså BUNDNA TILL TIDPUNKT. Lokaltrafikens reseplaneraren utnyttjar beräknade passertider vid hållplatserna och byten mellan olika trafikmedel beaktas automatiskt. Användaren behöver endast meddela en noggrann avgångsplats och destinationen samt önskad avgångs- och ankomsttid. På basen av dessa uppgifter meddelar Lokaltrafikens reseplaneraren rekommenderade ruttval för ifrågavarande tidpunkt.

Observera att resultaten av tjänsten är reseförslag med vilka du kan planera dina rörelser. Reseförslag baseras på beräknade körtider och den föreslagna förbindelsen kan misslyckas på grund av dåligt väder, trafikförhållanden eller annan störning som inverkar på kollektivtrafiken. Matkahuolto ersätter inte eventuella skador föranledda av att en trafikförbindelse inte fungerar.

Du kan spara dina egna rutter och resmål för upprepad användning.

Tjänsten är avgiftsfri.

Tillbaka till sidans början

Inmatning av data

1. Avgångsort och Målort

Tjänsten beräknar reseförslag för etappen mellan den utgångsplats och den destination du meddelat vid den tidpunkt du önskat. Välj först utgångsplatsen och därefter destinationen på något av följande sätt:

A) När du använder textfälten föreslår reseplaneraren olika alternativ efter att du skrivit de tre första bokstäverna. Tjänsten känner igen gatuadresser och hållplatsnamn.

B) Du kan också peka ruttens start- och slutpunkt på kartan. När du pekar på kartan ger reseplaneraren den närmaste adressen för den punkt där du har klickat. Om det inte finns gatuadresser nära den, visar reseplaneraren punktens koordinater.

C) Med meny urval "Index (a-ö)" kommer du till ett kartotek, där du kan välja önskad punkt från listan över gatunamn och hållplatser.

D) Om du har sparat dina egna platser i reseplaneraren, kan du välja dem direkt från menyn med "egna platser" urvalen.

Kuva

2. Klockslag och datum

Lokaltrafikens reseplaneraren använder det aktuella klockslaget som antaget värde. Du kan också mata in önskat datum och klockslag, då du söker en rutt. Du kan välja om du vill ge tidpunkten som avgångstid eller ankomsttid. Det antagna värdet är avgångstiden. Dateringen är av formen dd (dag) mm (månad) åååå (år) och tidpunkten 00 00-23 59. Med Klock-knappet Ställa in aktuell tid kan du datera upp klockslaget till det aktuella. Klockslaget hämtas från servern och är därför inte beroende av klockinställningen på din egen dator. Om du söker rutter för en tidpunkt efter midnatt, bör du vara noggrann med datumet för att du skall få reseförslag för den avsedda tidpunkten.

Tillbaka till sidans början

Att starta en sökning

När du har valt utgångsplats, destination och tidpunkt, skall du starta sökningen genom att trycka på tangenten "SÖK". Lokaltrafikens reseplaneraren beräknar rekommenderade rutter och skriver ut ett sammandrag, där du kan välja önskade rutter för närmare granskning.

Tillbaka till sidans början

Sökresultat

Av sökresultaten visas det ruttsammandrag över kartan, från vilket man kan gå vidare till noggrannare ruttbeskrivningar.

Reseförslag

På sammandraget ser du de viktigaste uppgifterna för föreslagna rutter, t.ex. restid, trafikmedel som skall användas och promenadsträckan. Noggrannare uppgifterna om rutten och ruttkarta om rutten får du genom att trycka på reseförslag på sammandraget. Noggrannare uppgifter kommer fram i informationsfältet bredvid kartan. Tidpunkten kan ändras med länken Tidigare/Senare.

Ruttbeskrivning

Den noggrannare ruttbeskrivningen meddelar detaljerade uppgifter som behövs för resan. Man kan man gömma eller visa hållplatsnamn och adresser genom att klicka - och + -knappar på ruttbeskrivning. För att följa rutten du kan trycka länkar på hållplatsnamn och adresser när kartan fokuseras då automatiskt till det ställe som klickades.

Tillbaka till sidans början

Avancerad sök

Den avancerad sökningen öppnar tilläggsmenyer under bassökningen.

I den avancerad sökningen kan du själv inverka på följande sökparametrar:

  • A) Gånghastighet
  • B) Maximum gångavstånd
  • C) Typ av rutt
  • D) Tid vid byten
Kuva

Gånghastighet

För promenadhastigheten kan tre alternativ väljas: långsam hastighet 30 meter per minut, antagen hastighet 70 meter per minut och snabb hastighet 100 meter per minut. Den antagna hastigheten är 70 meter per minut, som vid trafikplaneringen är den vanligen använda promenadhastigheten i stadsförhållanden.

Maximum gångavstånd

Maximum gångavstånd parameter sättar det maximum längd för gångavstånd som lägga på reseförslag.

Typ av rutt

Fyra olika ruttyper kan väljas: antagen rutt, snabbaste rutt, lägsta antal byten samt kortaste promenadsträcka. Den antagna rutten är en neutral ruttyp, som försöker hitta en snabb förbindelse med rimligt antal byten och promenadsträcka. Den snabbaste typen av rutt eftersträvar att nå målet så tidigt som möjligt eller avgå så sent som möjligt beroende på om tidpunkten är angiven som avgångs- eller ankomsttid. Den snabbaste ruttypen minimerar alltså inte restiden. På långa sträckor ökar den snabbaste rutten i allmänhet antalet byten. Ruttypen lägsta antal byten minimerar antalet byten och ruttypen kortaste promenadsträcka promenadavståndets längd.

Tid vid byten

Bytesmarginalen avser säkerhetstiden som bör beräknas för byte av trafikmedel. Den antagna marginalen är 3 minuter, vilket innebär att om den beräknade ankomsttiden till hållplatsen är 08.30, får fordonet som man byter till avgå från denna hållplats tidigast 08.33. En minskning av marginalen kan leda till att en snabbare ruttförbindelse hittas, men samtidigt ökar osäkerheten i att förbindelsen fungerar i praktiken.

Tillbaka till sidans början

Att spara egna platser

Du kan spara egna adresser och hållplatser i Reseplaneraren. Sparade rutter och platser kan användas på menyn med "Egna platser" urvalen. Du kan spara genom att följa urvalen "Spara" på menyn bredvid avgångsort och målort textfälten.

Sparandet kräver att du har cookies i bruk i din bläddrare.

Tillbaka till sidans början

Att skriva ut resförslag

Hela ruttbeskrivning och hållplatskartan kan skrivas ut i delar via länken under noggrannare ruttbeskrivning. Med - och + -knappar du kan välja kartbilder och adress-/hållplatslistor vilka du ska skriva ut. Ifall den sökta rutten är lång, kan antalet utskrivna sidor bli stor.

Tillbaka till sidans början

Kartfunktioner

I Lokaltrafikens reseplaneraren ingår som fast del en karttjänst, som möjliggör följande funktioner:

  • Visualisering av reseförslag på kartan
  • Kontroll av läget för en enskild punkt eller gatuadress på kartan
  • Val av avgångsplats/destination på kartan
  • Flytta kartan till önskat ställe genom att dra i den med musens första knapp (i allmänhet den vänstra) nedtryckt. Du kan zooma kartan genom att klicka på - och + -knappar i kartans vänstra övre hörn. Med dubbelklicka på kartan med musens första knapp kartan fokuseras då automatiskt till det ställe som klickades.

Tillbaka till sidans början

WWW -tekniska faktorer

Krav på bläddraren

Kartvisning som baserar sig på Ajax-teknologin är den väsentligaste delen av användargränssnittet för Lokaltrafikens reseplaneraren. Därför kan tjänsten användas endast med tämligen nya webbläsare. Tjänstens funktionsduglighet har testats med de nya versionerna av webbläsarna Internet Explorer, Firefox, Opera och med Mac's Safari-webbläsare.

Cookies

Cookies är små filer i textform, som sparas i din egen dator och vid behov returneras till servern. Att spara egna rutter och platser kräver att bläddraren tillåter att cookie-filer sparas på din dator. Basanvändningen av tjänsten kräver inte att cookies godkänns.

Javascript

Kartvisning använder JavaScript och man måste tillåta användningen av JavaScript på sin webbläsare för att använda Lokaltrafikens reseplaneraren.

Tillbaka till sidans början

Symbolförklaringar

Meny Funktioner meny
Ställa in aktuell tid Datera upp klockslaget
Kalender Kalender
Buss Buss
Gång Gång
Från Peka ruttens startpunkt
Till Peka ruttens slutpunkt
Ruttens start-/slutpunkt Ruttens start-/slutpunkt
Hållplats Hållplats

Tillbaka till sidans början